Aby przeciwdziałać wzrostowi liczby wypadków drogowych, wiodący producenci opon przeprowadzili ważne badania, które doprowadziły do powstania systemu monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS). Wyniki badań wykazały, że aż 90% wszystkich pojazdów poruszających się po brytyjskich drogach nie ma prawidłowego ciśnienia w oponach. Ten brak ciśnienia może powodować szybsze zużywanie się opon, zwiększać zużycie

paliwa i prowadzić do wypadków drogowych.

Systemy Monitorowania Ciśnienia w Oponach zapewniają całodobowy monitoring, dzięki któremu kierowca jest informowany o ciśnieniu w oponach w ciągu kilku sekund od wykrycia jakiejkolwiek zmiany/nieprawidłowości w ciśnieniu lub temperaturze opon. Alarm ten może być zarówno dźwiękowy, jak i wizualny, często poprzez użycie manometru lub lampki ostrzegającej o niskim ciśnieniu na wyświetlaczu piktogramu zainstalowanego u kierowcy.

 Jak to działa?

Ponieważ system TPMS jest systemem elektronicznym, jego czujniki śledzą dokładne ciśnienie powietrza w oponach pojazdu; precyzyjne do tego stopnia, że w czasie rzeczywistym przekazuje raporty o dokładnym odczycie ciśnienia w oponach z chwili na chwilę. W zależności od rodzaju systemu TPMS, dokładna odpowiedź na pytanie jak działa może się różnić. Dwa rodzaje systemu TPMS: pośredni i bezpośredni

Pośredni system TPMS

Pośredni system TPMS opiera się zazwyczaj na czujnikach prędkości obrotowej kół stosowanych w systemach zapobiegających blokowaniu kół w pojazdach. Mierząc prędkość obrotu koła, czujniki te mogą być również wykorzystywane przez systemy komputerowe zainstalowane w pojeździe do porównywania i wykrywania wszelkich niewielkich zmian w oporze toczenia. Ponadto, w oparciu o odczyty obrotów kół, pośrednie systemy TPMS mogą w przybliżeniu zinterpretować rozmiar opon i monitorować ich zużycie lub utratę ciśnienia poprzez opróżnianie i zmiany rozmiaru/kształtu.

Jest on określany jako pośredni system TPMS, ponieważ nie mierzy ciśnienia powietrza w oponach, ale mierzy rozmiar i określa ciśnienie powietrza na podstawie rozmiaru i stanu koła poprzez jego obroty i prędkość.

Bezpośredni system TPMS

W przeciwieństwie do swojego pośredniego kuzyna, bezpośredni system TPMS wykorzystuje czujniki monitorujące ciśnienie, które są wbudowane i umieszczone w każdej oponie. Nie tylko mierzy dane dotyczące obrotów koła w taki sam sposób, jak pośredni system TPMS, ale również monitoruje poziom ciśnienia co kilka sekund i natychmiast alarmuje, gdy wystąpi zauważalna zmiana lub nieprawidłowość. Czujniki stosowane w bezpośrednim systemie TPMS dostarczają nawet raporty dotyczące temperatury opon!

Wszystkie te informacje są przekazywane do centralnego modułu sterującego znajdującego się w pojeździe, który gromadzi wszystkie dane i wykorzystuje je do wykrycia, czy ciśnienie w oponach spadło poniżej zalecanego progu. Jeśli ciśnienie jest zbyt niskie, bezpośrednio na desce rozdzielczej kierowcy pojawia się lampka ostrzegawcza lub sygnał dźwiękowy.

Zalety i wady

Korzyści z zastosowania systemu TPMS są następujące:
1) Zmniejszone zużycie paliwa
2) Brak konieczności odstawiania samochodu do kontroli ciśnienia w oponach
3) Zmniejszone prawdopodobieństwo wypadków
4) Ograniczenie przedwczesnych uszkodzeń opon Wady mogą się różnić w zależności od rodzaju systemu TPMS.


 

Używanie pośredniego systemu TPMS:

1) Odczyt może być niedokładny w przypadku zastosowania szerszej lub węższej opony
2) Może dawać nieprawidłowe wyniki, jeśli opony są nierównomiernie zużyte
3) Musi być resetowany za każdym razem, gdy opony są prawidłowo napompowane
4) Musi być resetowany po rutynowej rotacji opon

 

Korzystanie z bezpośredniego systemu TPMS:

1) Droższy niż pośrednia alternatywa TPMS
2) Potencjalne resetowanie bezpośredniego systemu TPMS może wymagać drogich narzędzi
3) Czujniki są podatne na uszkodzenia podczas montażu/demontażu
4) W przypadku rozładowania akumulatora konieczna jest wymiana całego czujnika
5) Stosowane systemy mogą sprawić, że serwisowanie, wymiana i naprawy będą dezorientujące zarówno dla konsumentów, jak i warsztatów.
 

 Aby dowiedzieć się więcej, przejdź na: http://kumhomotorsport.pl